ĐC: Khu Tập thể Yên Ngưu- Thị trấn Văn Điển - Thanh Trì