1. Đ/c Phạm Thị Thúy Linh - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng

2. Đ/c Trần Thị Thanh Tâm - Phó Bí thư Chi bộ - Phó hiệu trưởng CSGD

3. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Măng - Phó hiệu trưởng CSND