Trường mầm non C thị trấn Văn Điển phối kết hợp cùng phụ huynh tuyên truyền về cách phòng chống dịch bện Covid-19