Văn bản
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 23
Năm 2022 : 15.583
HUYỆN ỦY - HĐND - UBND - ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN THANH TRÌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG GƯƠNG "NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT" TIÊU BIỂU NĂM 2022 VÀ GIAI ĐOẠN 1922 - 2022; TỔNG KẾT CUỘC THI GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT NĂM 2022

HUYỆN ỦY - HĐND - UBND - ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN THANH TRÌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG GƯƠNG "NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT" TIÊU BIỂU NĂM 2022 VÀ GIAI ĐOẠN 1922 - 2022; TỔNG KẾT CUỘC THI GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT NĂM 2022

  Hôm nay 6/10/2022 Huyện ủy - HDND - UBND - Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị biểu dương gương "Người tốt việc tốt" tiêu biểu năm 2022 và giai đoạn 1922-2022; tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt năm 2022.