Hôm nay 6/10/2022 Huyện ủy - HDND - UBND - Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị biểu dương gương "Người tốt việc tốt" tiêu biểu năm 2022 và giai đoạn 1922-2022; tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt năm 2022.