Sáng ngày 11/11/2023 Tập thể cán bộ giáo viên nhân viên Trường Mầm non C Thị trấn Văn Điển đã tham gia Hội thao cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì năm 2023.Tại Hội thao tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã nỗ lực tham gia tốt các nội dung thi ...