1. Tổ chuyên môn khối Mẫu giáo lớn

 

STT

Họ và tên

Chức danh, Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Bùi Lê Thu Hà

Giáo Viên - TBTTND

Tổ trưởng

 

2

Phạm Thu Hiền

Giáo viên

Thành viên

 

3

Nguyễn Thị Liễu

Giáo viên

Thành viên

 

4

Nguyễn Phương Châm

Giáo viên

Thành viên

 

5

Đặng Thị Khuyên

Giáo viên

Thành viên

 

6

Trần Thanh Nga

Giáo viên

Thành viên

 

7

Nguyễn Thị Phương Thúy

Giáo viên

Thành viên

 

8

Phạm Thùy Nhung

Giáo viên

Thành viên

 

9

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Giáo viên

Thành viên

 

 

2. Tổ chuyên môn khối Mẫu giáo nhỡ

 

STT

Họ và tên

Chức danh, Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Ngô Thị Thu Hiền

Giáo viên - CT Công đoàn

Tổ trưởng

 

2

Đoàn Kim Anh

Giáo viên

Thành viên

 

3

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Giáo viên

Thành viên

 

4

Nguyễn Ngọc Hải

Giáo viên

Thành viên

 

5

Đặng Tuyết Dung

Giáo viên

Thành viên

 

6

Hoàng Phương Anh

Giáo viên

Thành viên

 

7

Đặng Thị Hà

Giáo viên

Thành viên

 

8

Nguyễn Thùy Linh

Giáo viên

Thành viên

 

9

Nguyễn Thị Ngà

Giáo viên

Thành viên

 

 

3. Tổ chuyên môn khối Mẫu giáo bé

 

STT

Họ và tên

Chức danh, Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Mai Phượng

Giáo viên

Tổ trưởng

 

2

Tạ Thị Hậu

Giáo viên

Thành viên

 

3

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên

Thành viên

 

4

Lê Thị Mai Hương

Giáo viên

Thành viên

 

5

Quán Thị Thu Trang

Giáo viên

Thành viên

 

6

Ngô Thị Mai Hồng

Giáo viên

Thành viên

 

 

4. Tổ chuyên môn khối Nhà trẻ

 

STT

Họ và tên

Chức danh, Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Vũ Thị Kim Anh

Giáo viên

Tổ trưởng

 

2

Trần Phương Thảo

Giáo viên

Thành viên

 

3

Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên

Thành viên

 

4

Phạm Thị Tình

Giáo viên

Thành viên

 

5

Trương Hồng Hạnh

Giáo viên

Thành viên

 

6

Vũ Thị Nhung

Giáo viên

Thành viên

 

 

5. Tổ nuôi dưỡng

 

STT

Họ và tên

Chức danh, Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Tạ Minh Thu

Nhân viên nuôi dưỡng

Tổ trưởng

 

2

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Nhân viên nuôi dưỡng

Thành viên

 

3

Cao Thị Nam

Nhân viên nuôi dưỡng

Thành viên

 

4

Trần Thị Liệu

Nhân viên nuôi dưỡng

Thành viên

 

5

Lê Minh Ngọc

Nhân viên nuôi dưỡng

Thành viên

 

6

Trần Thị Hoa

Nhân viên nuôi dưỡng

Thành viên

 

7

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nhân viên nuôi dưỡng

Thành viên